Katalog Dobrych Stron
.:: Konto E-mail ::.
      Oferujemy Państwu usługi kont pocztowych wyszczególnione poniżej:
  • obsługa poczty z poziomu strony WWW (webmail),
  • dowolna ilość aliasów pocztowych (Aliasy są to dodatkowe adresy do tej samej skrzynki pocztowej, np.: użytkownik Jan posiada oficjalny adres do swego konta emailowego jan@avertis.pl, a dla przyjaciół założył alias janek@avertis.pl),
  • adresy e-mail w Państwa domenie,
  • całodobowa ochrona antywirusowa poczty,
      Oferujemy 2 podstawowe pakiety kont pocztowych:
  • EMAIL 25
    1 konto e-mail o pojemności 25 MB


  • EMAIL 50
    1 konto e-mail o pojemności 50 MB
  Istnieje również możliwość stworzenia indywidyalnego pakietu konta pcztowego. Przykładowo, chcąc
  posiadać konto o pojemności 100 MB - zamiast zamawiać 2 pakiety EMAIL 50, można skonfigurować
  jeden pakiet pocztowy o pojemności 100 MB itd.


      Konto E-mailowe (ang. Mail Account) - inaczej konto pocztowe - to konto umieszczone na serwerze, pozwalające
  użytkownikowi wysyłać i otrzymywać wiadomości poczty elektronicznej - e-mail. Do każdego konta pocztowego przypi-
  sany jest unikalny adres e-mail, na którego składa się podany przez użytkownika login oraz adres serwera pocztowego,
   np. avertis.pl, co daje w sumie adres e-mail w postaci: twojlogin@avertis.pl.
      Konto pocztowe stanowi tani i wygodny środek komunikacji. Umożliwia również prowadzenie korespondencji seryjnej,
  wysyłając tę samą wiadomość do wielu osób w tym samym czasie. Do obsługi poczty email służą specjalne programy
  pocztowe takie jak Outlook Express lub Microsoft Outlook.
 
Drukuj tę stronę