Katalog Dobrych Stron
.:: Witryna Internetowa ::.
      Przed przystąpieniem do projektu serwisu www, staramy się ściśle określić główny profil działalności
  zleceniodawcy, a więc tematykę serwisu. Następnie ustalamy cele i założenia przyszłej witryny oraz krąg
  potencjalnych odbiorców - użytkowników. Kolejność postępowania podczas wykonywania projektu
  serwisu można by ująć w następujących etapach:
 • określenie funkcji witryny i technologii wykonania,
 • zgromadzenie niezbędnych materiałów tekstowych i graficznych,
 • przygotowanie wstępnych projektów graficznych,
 • zatwierdzenie projektu graficznego, określenie harmonogramu prac i podpisanie umowy,
 • wykonanie witryny,
 • konsultacja z klientem oraz ostatnie poprawki,
 • ostateczne zatwierdzenie witryny.
      Korzyści płynące z posiadania witryny internetowej:
 • stanowi najtańszą formę reklamy,
 • równoczesny niezawodny i swobodny dostęp do informacji dla nieograniczonej liczby osób
  przez 24 h na dobę,
 • posiada zasięg ogólnoświatowy,
 • stanowi serwis informacyjny i reklamowy,
 • atrakcyjna forma szczegółowej prezentacji firmy oraz jej aktualnej oferty
  - produktów i usług,
 • umożliwia bezpośredni kontakt usługodawcy z klientem lub kontrahentem, strefy ograniczonego dostępu, itp.,
 • zmniejsza koszty związane z przekazywaniem informacji potencjalnym klientom, redukując ilości zużywanego papieru,(używanego do tworzenia ofert, folderów reklamowych itp.),
 • łatwość kreowania pozytywnego wizerunku firmy, jej usług i produktów,
 • podnosi prestiż firmy,
 • poszerza zakres odbiorców,
 • tania i wygodna forma dotarcia do nowych grup odbiorców lub kontra-
  hentów firmy spoza lokalnego rynku, możliwość budowania nowego kanału dystrybucji i sprzedaży,
 • efektywny sposób badania opinii klientów, ich potrzeb oraz oczekiwań,
 • praktycznie nieograniczony rozmiar prezentacji,
 • interaktywność - klient sam decyduje, czego chce się dowiedzieć o danej firmie,
 • szybkie i tanie wprowadzanie zmian i aktualizacji,
 • strona internetowa może być środkiem w zwiększaniu efektywności pracy
  i rozwoju firmy, bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników.

      Witryna internetowa, inaczej serwis www, to określenie grupy dokumentów HTML, gdzie każdy z dokumentów
  stanowi pojedyńczą stronę www (ang. Web Page), jaką widzi użytkownik w oknie przeglądarki po wprowadzeniu
  jej adresu, np. wwww.twojastrona.pl. Witryna oprócz tekstu może zawierać również grafikę, dźwięki, animacje,
  hiperłącza (odnośnik do innych stron www) i wiele innych elementów multimedialnych.
 
Drukuj tę stronę